top of page

UMRE PROGRAMI

Umre Nedir ?

Umre, lügaten; ziyaret manasınadır. Şer’an; ihramlı olarak Beytullah’ı ziyaret etmek ve Safa ile Merve arasında sa’y yapmaktır.

Umre’nin tarifi ve hükmü:

Umre belirli bir vakte bağlı olmaksızın arefe ve kurban bayram günleri (5 gün) haricinde istenildiği zaman ihram giyip, tavaf ve sa’y yaparak tahlik (saçı kazımak) ve taksir (saçı kısaltmak) dan ibarettir.

Umre’nin farzları: 

  • İhram

  • Tavaf

Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür.

Umre’nin vacibleri: 

  • Sa’y (Diğer mezheplerde umrenin rükündür)

  • Saçı kazımak veya kısaltmaktır. (Hanefi ve Malikilere göre vacib, Şafii ve Hanbelilere göre rükündür)

Hanefi ve Maliki mezhebinde, ömründe bir defa umre yapmak müekked sünnet; Şafii ve Hanbeli mezhebinde ise umre yapmak farz sayılmıştır.

Umre’nin mikat mahalli:

Mekke-i Mükerreme’ye mikat mahallinin dışından gelenler için, haccın mikat mahalleridir. Hilde bulunanların mikat mahalli hilldir. Mekke’de bulunanlar, gerek Mekkeli gerekse yabancı olsun umre için mikat mahalli hilldir. Bunlar harem bölgesi dışına çıkarak umre için (Ten’im, Hudeybiye, Cirane) ihrama girerler.

hisar logo.webp
sömestr umre.webp

Özel Nisan Yağmurları İlkokulu ve Özel Ereğli İsabet Ortaokulu olarak yarıyıl tatilinde öğrenci, veli ve öğretmenlerimizle birlikte umre programı düzenlenecektir.

 

Detaylı bilgi için;

0332 712 10 20 veya

0506 347 58 13 numaralı telefonlardan irtibata geçebilirsiniz.

bottom of page