top of page

EĞİTİM MODELİMİZ

Gelecek Vizyonu

Her çocuk özel yeteneklere sahip olarak doğar ve her biri yaptıklarıyla, hayalleriyle, değerleriyle, birikimleriyle, iç dünyalarıyla biriciktir ve önemlidir. Aldığı eğitim ve yaşadığı çevre ile bu yetenekler ya körelir ya da gelişir. Bu konudaki farkındalığımız ve her çocuğun kendi içinde kocaman bir dünya oluşuna dair inancımız; her öğrencimize özel, bir Gelecek Vizyonu belirlememize vesile olmuştur.

 

Dünya Ölçeğinde Üstün Nitelikli İnsan Yetiştirme Eğitim Modelimiz çerçevesinde geliştirilen Gelecek Vizyonu Projesiyle her öğrencimizin kendine özgü ve açığa çıkarılmayı bekleyen özellikleri keşfedilerek her çocuğa bireysel rehberlik sunulmaktadır. Böylece her öğrencimizi bütün yönüyle tanıyarak, onların küçük yaşlardan itibaren geleceklerine bilinçli bir şekilde yön verebilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

5QModel.png

Her çocuk diğerlerinden farklı zekâ, yetenek, ilgi ve kişilik özelliklerine sahiptir. Çocuklar bu farklılıkları göz ardı edilerek standart bir eğitime tabi tutulmaları durumunda hayatları boyunca hak ettikleri başarıya ulaşamayacaklardır.

 

Birçok öğrenci yeteneği ve ilgi alanı doğrultusunda bilinçli bir gelecek tercihi yapamıyor. Bu yüzden hayata atıldıklarında okudukları bölümün dışında bir başka meslek ediniyorlar. Bazıları ise ilgi ve yetenekleriyle örtüşmeyen bir mesleği icra etmek zorunda kaldıkları için başarısız ve mutsuz oluyorlar.

Bedensel Gelişim

Sağlığımızı bozan hormonlu yiyecekler, çeşitli hastalıklara yol açan kimyevi ürünler, obeziteyi arttıran beslenme alışkanlığı, apartman kültürüyle hareketsiz yaşam biçimi gittikçe yaygınlaşmaktadır. İnsan fıtratına uygun olmayan bu yaşam biçimi, çocuklarda hem bedenen hem ruhen birçok hastalıklara yol açmaktadır.

Bedensel Gelişim Eğitimiyle öğrencilerin dengeli ve doğal ürünlerle beslenmeleri, spor yapmaları, planlı ve düzenli yaşamaları, temizlik, tertip ve düzen alışkanlığı kazanmaları hedeflenmektedir.

Bedensel.png

Duygusal Gelişim

Duygusal.png

Modern hayatın gerilimleri, insanlarda depresyon ve strese bağlı çok sayıda rahatsızlıklara yol açmaktadır. Tüm dünyada insanlar arası sevgi, saygı, yardımseverlik, hoşgörü ve sabır gibi duygular azalmakta ve şiddet olayları giderek yayılmaktadır.

Duygusal Gelişim Eğitimiyle, öğrencilerimizin kendi duygularını ve başka insanların duygularını tanıyabilmesi, duygularını birbirinden ayırt edebilmesi ve bütün bu bilgileri düşünce ve davranışlarının oluşumunda doğru bir biçimde kullanabilmesi hedeflenmiştir.  Çocuklarımızın aklı ve kalbi arasında bağ kurabilecekleri bir eğitim ikliminde, doğru sözlü, adalet duygusuna sahip, sevgi ve saygı, yardımseverlik, gibi kavramları tanıyan; nezaketli, görgülü birer insan olarak yetişmeleri ana hedeftir.

Ruhsal Gelişim

Ruhsal Gelişim Eğitimiyle öğrencilerimizin hayatın gerçek gayesini bulma, insan olarak tekâmül etme, ruh yüceliği, kendini bilmek, erdemli yaşamak gibi anlam arayışlarına sahip olmaları amaçlanmaktadır. Böylece aklı ve kalbi, mantığı ve gönlü dengede tutarak tekâmül etmeleri hedeflenmiştir.

Ruhsal.png

Sosyal Gelişim

Sosyal.png

Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesiyle dünya gittikçe küçülmüştür. İnsanlar artık başka insanlarla ve toplumlarla daha çok iletişim kurmak mecburiyetinde kalmaktadır.

Kişiler arası ilişkilerde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik bozukluğun temelinde iletişim becerilerinin eksikliği yatmaktadır. Sağlıklı ve etkili iletişim becerilerine sahip olmayan insanların bir grubu aşırı derecede çekingen, bir grubu da fazlaca saldırgandır.

İnsanın sosyal gelişimi için iletişimin temel ilkelerini bilmesi ve günlük hayatında bunları uygulaması huzur ve mutluluğu açısından son derece önemlidir.Sosyal Gelişim Eğitimiyle öğrencilerin temel iletişim becerilerini bilip uygulamaları amaçlanmıştır. Toplumsal nezaket kurallarını bilmeleri; yazılı ve sözlü ifade becerilerini etkili şekilde kullanmaları hedeflenmiştir.

Zihinsel Gelişim

Her çocuk eşsizdir ve zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel ve ruhsal boyutlarıyla doğuştan getirdiği muhteşem bir potansiyele sahiptir. Üstün Nitelikli İnsan Yetiştirme Eğitim Modeli’nin hazırlanma amacı, insanda var olan bu potansiyelin bütün yönleriyle ortaya çıkarılabilmesidir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli yeteneklerden birisi de aklını kullanabilmesidir. Zekâ potansiyeli insana bahşedilmiş olağanüstü bir nimettir. İnsan, beyin potansiyelini kullanarak problemlerini çözer, sıra dışı fikirler ortaya koyar, hayatını kolaylaştıracak eserler üretir. Zihinsel Gelişim Eğitimiyle öğrencilerimizin problem çözme, analiz, sentez, düşünme, üretkenlik gibi temel zihinsel beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.

Zihinsel.png
bottom of page