top of page

HAMİ PROJESİ

PROJE ADI: HAMİ PROJESİ "BÜYÜKLERİMİZİN UNUTULMAZ OYUNLARI"

“KALELİ YAKAN TOP, SEK SEK, MENDİL KAPMACA, YAĞ SATARIM, TOMBİK”

1. PROJENİN BAŞLATILMA GEREKÇELERİ:

 • Çocuklarımızı teknolojinin sunduğu imkânların olumsuz etkilerinden korumak, onların bu oyunlara sahip çıkarak, kültürel değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi yaşatarak, kendilerinden sonraki kuşaklara KALELİ YAKAN TOP, SEK SEK, MENDİL KAPMACA, YAĞ SATARIM, TOMBİK (YEDİ KİREMİT) oyunlarının aktarmalarını sağlamak hedeflenmiştir.

2. PROJENİN AMAÇLARI:

 • Bu projenin temel ilkesi resmi ve özel okulların etkileşimini arttırmak, eğitim öğretimde öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır

 

 • Öğrencilerin KALELİ YAKAN TOP, SEK SEK, MENDİL KAPMACA, YAĞ SATARIM, TOMBİK (YEDİ KİREMİT) oyunları ile karar verme becerilerinin ve yaratıcı düşünce güçlerinin geliştirilerek akademik başarılarını arttırmak.

 

3. PROJENİN HEDEFLERİ:

 • Resmi ve özel okullar arasındaki etkileşimi olumlu yönde artırmak.

 • Okullardaki akademik başarıyı arttıracak ortak faaliyetler düzenlemek.

 • Okullar arası sosyal ve kültürel etkileşimi artırmak.

 • Öğrencilerin karar vermek becerilerini ve fiziksel koordinasyonlarını geliştirmek.

 • Öğrencilerin kazanma ve kaybetme duygusunu yaşamasını sağlamak.

 • Öğrencilere ebeveynlerinin geçmişte oynadıkları oyunları öğretmek.

 • Öğrencilerin planlama, organizasyon, dikkat, odaklanma, ayırt etme ve öngörü zihinsel becerilerini geliştirmek.

 • Başladığı işi sonuna kadar devam ettirme, azim, empati, direnme ve mücadele etme gibi öğrencilerin kişilik gelişimlerini etkileyen becerilerini kazandırmak ve arttırmak.

 • Öğrencilerin yeni arkadaşlıklar kurmalarına yardımcı olmak.

 • Anne ve babaları ile paylaşabilecekleri bir geleneksel oyunu öğrenmek.

meb logo.png
Profil Logo.webp
YUNUS EMRE LOGO.webp
bottom of page