top of page

İLKOKUL

Yabancı Dil Değil, İkinci Dil.

Özel Nisan Yağmurları Eğitim Kurumları olarak, okulumuzda verdiğimiz dil etkinliğinin temel amacı İngilizce ile ilk kez tanışan çocuklarımıza İngilizceyi sevdirmek, diğer kültür ve dillere karşı farkındalık oluşturmak ve hoşgörü uyandırmaktır.

 

Hedefimiz 2.nci bir dilin farkındalığında, bu dil eğitimimizin zevkli ve kalıcı olabilmesini sağlamak, İngilizcede sağlam bir temel oluşturmak ve İngilizceyi yabancı dil değil ikinci dil olarak öğrencilerimize kazandırmaktır. Okul öncesinde haftada 2 ders saati, ilkokulda ise 5 ders saati İngilizce eğitimi verilmektedir. Çocuklarımız oyunlarla, şarkılarla, dramatizasyon ve hareketli aktivitelerle İngilizceyi eğlenirken öğrenmektedirler.

Onun için diyoruz ki İngilizce çocuklarımız için Yabancı bir dil değil, ikinci bir dil olacaktır. Günümüzde içinde yaşadığımız her alanda büyük bir rekabetin söz konusu olduğu dünyamızda, yabancı dil bilmek özellikle de İngilizce bilmek en önemli ayrıcalıktır. Hatta diyebiliriz ki, bir beceri olarak İngilizce bilen kişi olma özelliği, tüm alanlardaki becerilerden, diplomalardan daha geçerli bir özellik sayılabilmektedir.

bottom of page