top of page

EKO SCHOOL

Eko Okullar Programı Nedir ?

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

 

Program,okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

afiş1.webp
afiş2.webp
logo.webp
rozet.webp
afiş3.webp

Hem Bir Program Hem Bir Ödül Planı

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir . Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eko-Okullar uzun erimli bir programdır. Yeşil Bayrak ödül başvurusu ile ilgili bilgi ayrıca  verilmektedir.

Programın Faydaları

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

Öğrenciler;

 • Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,

 • Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,

 • Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,

 • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,

 • Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,

 • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,

 • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Bunların yanında programın okula faydaları şöyledir;

 • Temizlik ve düzenini sürekli kılar,

 • Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,

 • Okul öğrencilerce sahiplenilir,

 • Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,

 • Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,

 • İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.

Programın Gerekleri

Programın bir okulda başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki gereklerin yerine getirileceğinden emin olunması gerekir.

 •  Okul müdürünün ve idarecilerin desteği,

 • Çocukların, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği,

 • Çalışanların aktif katılımı,

 • Uzun erimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği.

IMG_20200629_135749.jpg
bottom of page