Sevgili Velimiz ,

İlk insan Hz. Adem’den günümüze eğitim konusu, insanların en ciddi meselelerinden biri olmuştur. İnsanlar ve içinde yaşadığı topluluklar, eğitim kalitesine göre refah seviyelerini yükseltmişler ve geliştirmişlerdir.

Eğitim, sadece fen ilminden müteşekkil değildir. Toplumlar tarih boyunca edindikleri değer yargılarını gelecek nesillere eğitim yoluyla kazandırmışlar, bunun sonucunda da milli kültürler oluşmuştur.

Yukarıda anlatılanlar ışığında değerler eğitimi, bireyin genel değerlerinin oluşmasında, yaşamın anlam kazanmasında, toplumsal ahengin sağlanması ve toplumu bir ülkü etrafında bir arada tutan manevi kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli yer tutmuştur. Toplumun değerleri ile eğitilen öğrenciler  keşfeden, eleştirebilen, sorgulayabilen, düşünen, çözüm üreten ve topluma yararlı bireyler olacaktır. Değerlerine bağlı kişiler her durumda  umutlu ve mutlu olurlar, sevilip sayılırlar.

Yapılan araştırmalar ve yaşananlar göz önüne alındığında, maneviyattan uzak bir eğitim, kişinin iç huzurunu ve toplumsal bütünlüğü sağlamaktan uzaktır. Evlatlarımızı, bizi biz yapan hasletlerimizi bilen, manevi değerlere sahip ,sorumluluk duygusu taşıyan, toplumun mutluluğunu da düşünen, özgüven sahibi kişiler olarak yetiştirmek amacındayız.

Okulumuzda vereceğimiz Üstün Nitelikli İnsan Yetiştirme Eğitim Modeli;

Zihinsel, ruhsal, sosyal, duygusal ve bedensel gelişim olarak birbirini etkileyen ve tamamlayan uygulamalardan oluşmaktadır.

Öğrencilerimizin sadece bölgesel değil, dünya ölçeğinde alkışlanacak kişilik, başarı ve kaliteye sahip olmaları hedeflenmektedir. Bu idealimizi,  branşlarında uzman, ortak amaç ve hedefe kilitlenmiş , güler yüzlü ve fedakar eğitim kadromuzla sağlayıp mutlu yarınlara elbirliği ile ulaşmayı gönülden arzu etmekteyiz.

Bu ideallerimizi siz velilerimizle paylaşmak bizi heyecanlandırmaktadır.

Saygılarımla…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınızı girmeniz gerekmektedir.Zorunlu alanlar * ile belirtilmiştir. *